ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Gimnazijos bendruomenės susitikimas

Gruodžio 12 dieną, 18 valandą mokyklos valgykloje susirinko gimnazistai, mokytojai, mokinių tėveliai aptarti svarbiausių gimnazijai 2018 metų įvykių.  Susitikime dalyvavo Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. Savo kalboje merė kartu su gimnazijos bendruomene pasidžiaugė moderniu stadionu ir šiuo metu vykstančiu sporto ir aktų salės remontu (Širvintų rajono savivaldybės administracijos vykdomas projektas „Gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas“), taip pat dėkojo pedagogams už atsidavimą savo profesinėje veikloje. Gimnazijos direktorė Audronė Buzienė pristatė svarbiausius 2018 metų veiklos ataskaitos akcentus. Metai buvo labai darbingi. Gimnazistų valstybinių brandos egzaminų rezultatai: 6 egzaminų balo vidurkis aukštesnis už respublikos, trijų – žemesnis. Siekiant aukštesnių matematikos dalyko mokinių pasiekimų, gimnazijoje vykdomas ESF finansuojamas projektas „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ (įrengta išmanioji klasė, kurioje vyksta matematikos pamokos, organizuoti mokymai pedagogams, kaip dirbti su moderniomis IKT;  įsisavinta 24 508,88 Eur. projekto lėšų). Gimnazija dalyvaja MTC projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ (dirba istorijos ir pilietiškumo ugdymo mokytoja Ineta Stanevičiūtė; vyko mokymai gimnazijos pokyčio komandai (gimnazijos vadovė, pavaduotoja ugdymui ir 5 mokytojai); siekiant aukštesnės mokymosi pamokoje kokybės, parengtas pokyčio gimnazijoje projektas „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“. Gimnazija dalyvauja UPC projekte „Mini mokymai mokykloms“. Jau vyko trijų dienų mokymai pedagogams „Gabių vaikų ugdymas“, kuriuos vedė VU filosofijos fakulteto dr. doc. Sigita Girdzijauskienė.

2018 metais gimnazijoje startavo tarptautiniai „Erasmus +“ projektai: „DE. CO. D. E DEveloping COmpetences, Developing Europe“ (Tobulini kompetencijas, tobulini Europą) ir „New people for Europe – new Europe for world“ (Nauji žmonės Europai – nauja Europa pasauliui). Projektų paraiškas konkursui rengė mokytojos Valda Maslinskienė ir Ieva Vidauskienė. Projektų biudžetai – 26 680,00 ir 28 230,00 Eur. Mokytojos pristatė jau įvykdytas ir būsimas projekto veiklas, dėkojo mokinių tėveliams už įsitraukimą ir pagalbą gimnazijai.

Susitikimo metu mokinių tėveliai pasidžiaugė, kad gimnazistai per kūno kultūros pamokas sportuoja lauke.

Gimnazijos direktorė padėkojo mokinių tėveliams, kurie trečius metus dirba gimnazijos taryboje: pirmininkui Jonui Jočiui, narėms – Vidai Bonikatienei, Virginijai Lebedinskienei. Susitikimo metu naujai gimnazijos kadencijai, kuri savo veiklą pradės 2019 metų kovo mėnesį, išrinkti šie mokinių tėveliai: Deimantas Palkevičius, Jolanta Jurkevičienė ir Olga Vaitkūnienė.

Gimnazijos bendruomenės vardu buvo padėkota mokinių tėveliams Lilijai Serekpajevienei, Žanetai ir Arturui Gerulskiams, Daivai Andronavičienei už pagalbą gimnazijai. Gimnazijos tarybos pirmininkas Jonas Jočys įteikė rajono vadovei gimnazijos padėkos raštą už nuoširdų rūpestį, siekiant įtraukios ugdymo aplinkos gimnazijoje.

Susitikimo metu gimnazistai pristatė inscenizaciją iš Antoine de Saint-Exupéry „Mažojo princo“ (Jelena Bagočiūnaitė (Lapė), Lukas Voveris (Verslininkas), Paulė Vinčaitė (Rožė)). Mokinių raiškai rastis padėjo mokytoja Edita Rutkauskienė. Adventinės rimties  nesutrikdė IIc klasės mokinių sutartinė „Bitele, bitele“ ir Justino Blažio sudainuota „Oi, Kalėda“ (mokinius dainuoti moko Gražina Gudonienė).

Gimnazijos bendruomenę su artėjančiomis šventėmis pasveikino mokytojas Arvydas Golcas ir  gitaros būrelio narės: Ugnė Savickaitė, Laura Pažusytė, Airida Pučinskaitė, Eglė Radzevičiūtė.             Siurprizas – Arvydo ir  Linos Janickaitės duetas.

Susitikimą sveikinimo žodžiais baigė mokinių tarybos pirmininkas Matas Lisauskas ir Jelena Bagočiūnaitė.

Renginio įgarsinimu rūpinosi Nedas Klimas, fotografavo Ieva Eigelytė, arbatą ir kavą virė Jevdokija Venclovienė ir Daiva Kanapeckienė. Valgyklos salės papuošimu ir kitais organizaciniais reikalais rūpinosi mokytojos Margarita Vaičelytė ir Daiva Erslavienė, direktoriaus pavaduotojos Stasė Vaškūnienė ir Lina Janickaitė, joms talkino gimnazistai.

Vaišinomės arbata, kava, kūčiukais ir Merės padovanotu pyragu. Buvo jauku ir šilta nuo daugybės pozityvių žmonių ir jų šypsenų. Gerai, kad, net ir labai skubėdami, randame laiko šitaip susitikti. Gražaus švenčių laukimo visiems!

Gimnazijos informacija

Renginio nuotraukos gimnazijos facebook'o puslapyje.