ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS


Laima Razmienė,

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Kabinetas naujesnio pastato II aukšte

Darbo laikas

Antradienis 8.00 - 17.00

Ketvirtadienis 8.00 - 16.00

Pietų pertrauka 12.00 - 13.00

Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Užtikrina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką gimnazijoje;
  • Kuria gimnazijoje sistemą, kuri formuoja teisingą mokinių požiūrį į sveikatą;
  • Numato priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
  • Užtikrina pirmos medicininės pagalbos suteikimą nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais;
  • Ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius;
  • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
  • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą skatinant sveiką mitybą, bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams.
  • Dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje (žalingų įpročių ir smurto prevencija).