ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Jau ne vienerius metus pirmąją savaitę po vasaros atostogų gimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, gimnazijos vadovai pradeda mokydamiesi. Šį kartą seminarą „Patyčių ir konfliktų prevencija“ vedė psichologė, personalo ugdymo trenerė, koučingo meistrė, sertifikuota verslo trenerė Vega Dikčienė.

Kad ir kaip norėtųsi gyventi be smurto ir patyčių, bet kiekvienais mokslo metais viena kita nesėkmė ištinka ir mus. Labai svarbu, kad kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys – mokinys, mokytojas, darbuotojas, mokinių tėvai – žinotų, ką daryti, jeigu matai, žinai ar pats išgyveni smurto ar patyčių atvejį. Jau vien tai, kad apie tai labai dažnai ir daug kalbamės vieni su kitais, teikia vilties, kad negatyvių reiškinių gimnazijos bendruomenės gyvenime bus mažiau ir mažiau. Prie to labai prisideda ir mūsų visų savišvieta šiais klausimais.

Jeigu konfliktai – normali bendravimo dalis, turinti ginčo ar diskusijos požymių, tai  patyčios – nenormalus bendravimas, nes viena pusė puola kitą ir neleidžia apsiginti. Konflikte bandoma ieškoti sprendimo, patyčių atveju – net nebandoma. Smurto ir patyčių prevencijoje svarbiausia - pagarba ir besąlygiškas kito žmogaus priėmimas. Elgtis su kitais žmonėmis taip, kaip norėtume, kad su mumis būtų elgiamasi - tai galėtų būti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario ir pareiga, ir teisė.