ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Birželio 15 dieną vyko IId klasės tėvų susitikimas. Buvo aptarti vaikų ugdymo(si) rezultatai ir padaryta asmeninė pažanga, susipažinta su vidurinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, klasės vadovės lūkesčiais kitiems mokslo metams.
Galima nuoširdžiai pasidžiaugti konstruktyviu bendradarbiavimu, atsakinga tėvyste ir pozityvumu.
Irena Žarnauskienė, IId klasės vadovė