ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00–8.45

2 pamoka 8.55–9.40

3 pamoka 9.55–10.40

4 pamoka 11.00–11.45

5 pamoka 12.05–12.50

6 pamoka 13.00–13.45

7 pamoka 13.55–14.40

8 pamoka 14.50–15.35

Praneškite apie korupciją

Nuorodos

2018  metų brandos egzaminai

2018 metų brandos egzaminų aktualijos

2017-2018 m.m. bandomųjų egzaminų tvarkaraštis

2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Konsultacijų tvarkaraštis

2018 m. BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

Informacija apie kandidatų pasirinkimus 2018 metais laikyti brandos egzaminus

Mokykliniai brandos egzaminai

Mokyklinis brandos egzaminas

Kandidatai

2018-05-18/21

Menai

10

2018-05-17

Technologijos

15

2018-06-02

Lietuvių kalba ir literatūra

22

2018-06-05
2018-06-14

Muzikologija

1

Įskaitos

Įskaita

Kandidatai

2018-03-28/29

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

78

Valstybiniai brandos egzaminai

Valstybinis brandos egzaminas

Kandidatai

2018-04-04
2018-04-06

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

67

2018-04-05
2018-04-06

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

5

2018-04-21

Užsienio kalba (rusų)

5

2018-05-05

Užsienio kalba (anglų)

67

2018-05-12

Informacinės technologijos

7

2018-05-19

Fizika

4

2018-05-26

Biologija

12

2018-06-02

Lietuvių kalba ir literatūra

57

2018-06-09

Matematika

49

2018-06-18

Istorija

22

2018-06-20

Geografija

29

2018-06-22

Chemija

2

BRANDOS EGZAMINAI LAIKOMI:

 

 

 

 

Mokykliniai brandos egzaminai

Mokyklinis brandos egzaminas

Kandidatai

2018-05-18

2018-05-21

Menai

10

914412509 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2018-05-17

Technologijos

15

914412509 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2018-06-02

Lietuvių kalba ir literatūra

22

914412509 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2018-06-05
2018-06-14

Muzikologija

1

914382697 Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla

Įskaitos

Įskaita

Kandidatai

2018-03-28

2018-03-28

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

78

914412509 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Valstybiniai brandos egzaminai

Valstybinis brandos egzaminas

Kandidatai

2018-04-04
2018-04-06

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

67

914412509 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2018-04-05
2018-04-06

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

5

914392875 Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija

2018-04-21

Užsienio kalba (rusų)

5

914392875 Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija

2018-05-05

Užsienio kalba (anglų)

67

914412509 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2018-05-12

Informacinės technologijos

7

914392911 Riešės gimnazija

2018-05-19

Fizika

4

914442621 Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

2018-05-26

Biologija

12

914412509 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2018-06-02

Lietuvių kalba ir literatūra

57

914412509 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2018-06-09

Matematika

49

914412509 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2018-06-18

Istorija

22

914412509 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2018-06-20

Geografija

29

914412509 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2018-06-22

Chemija

2

914442621 Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

 

 

 


INFORMACIJA IV-okams APIE VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMĄ IR BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMĄ 2018 metais

1. Baigiama vidurinio ugdymo programa ir išduodamas BRANDOS ATESTATAS mokiniams, turintiems visų individualaus ugdymo plano dalykų teigiamus metinius įvertinimus ir išlaikius bent du brandos egzaminus. Mokiniams, atleistiems  nuo brandos egzaminų, brandos atestatas išduodamas tik turintiems visų individualaus ugdymo plano dalykų teigiamus metinius įvertinimus.

2. BRANDOS ATESTATAS SU PAGYRIMU išduodamas mokiniams, turintiems visų individualaus ugdymo plano dalykų  ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus  ne žemesnius kaip 9 balai, išlaikiusiems bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir turintiems ne žemesnius kaip 86 balų visų laikytų VBE įvertinimus.

3. Nepažangiems mokiniams brandos atestatas NEIŠDUODAMAS. Jiems išduodamas mokslo pasiekimų pažymėjimas, kuriame nurodomi individualaus ugdymo plano dalykai ir jų įvertinimai.

4. Mokiniui, turinčiam lietuvių kalbos ir literatūros neigiamą metinį įvertinimą, egzamino laikyti NELEIDŽIAMA. Mokiniui skiriami (arba neskiriami) papildomi darbai. Atsiskaičius už papildomus darbus ir gavus teigiamą įvertinimą, egzaminą galima laikyti TIK KITAIS METAIS. Brandos atestatas NEIŠDUODAMAS,  išduodamas mokslo pasiekimų pažymėjimas.

5. Mokiniui, turinčiam kito pasirinkto dalyko neigiamą metinį įvertinimą, egzamino laikyti NELEIDŽIAMA. Mokiniui skiriami (arba neskiriami) papildomi darbai. Atsiskaičius už papildomus darbus ir gavus teigiamą įvertinimą, brandos atestatas išduodamas.

6. Mokiniui, neišlaikiusiam lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino, leidžiama perlaikyti mokyklinį egzaminą pakartotinėje sesijoje 2018 m. liepos 9 d. Kitus neišlaikytus egzaminus perlaikyti galima tik kitais metais.