ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

2018  metų brandos egzaminai

2018 metų brandos egzaminų aktualijos http://www.nec.lt/650/

2017-2018 m.m. bandomųjų egzaminų tvarkaraštis

2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

Konsultacijų tvarkaraštis

2018 m. BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 


INFORMACIJA IV-okams APIE VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMĄ IR BRANDOS ATESTATO IŠDAVIMĄ 2018 metais

1. Baigiama vidurinio ugdymo programa ir išduodamas BRANDOS ATESTATAS mokiniams, turintiems visų individualaus ugdymo plano dalykų teigiamus metinius įvertinimus ir išlaikius bent du brandos egzaminus. Mokiniams, atleistiems  nuo brandos egzaminų, brandos atestatas išduodamas tik turintiems visų individualaus ugdymo plano dalykų teigiamus metinius įvertinimus.

2. BRANDOS ATESTATAS SU PAGYRIMU išduodamas mokiniams, turintiems visų individualaus ugdymo plano dalykų  ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus  ne žemesnius kaip 9 balai, išlaikiusiems bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir turintiems ne žemesnius kaip 86 balų visų laikytų VBE įvertinimus.

3. Nepažangiems mokiniams brandos atestatas NEIŠDUODAMAS. Jiems išduodamas mokslo pasiekimų pažymėjimas, kuriame nurodomi individualaus ugdymo plano dalykai ir jų įvertinimai.

4. Mokiniui, turinčiam lietuvių kalbos ir literatūros neigiamą metinį įvertinimą, egzamino laikyti NELEIDŽIAMA. Mokiniui skiriami (arba neskiriami) papildomi darbai. Atsiskaičius už papildomus darbus ir gavus teigiamą įvertinimą, egzaminą galima laikyti TIK KITAIS METAIS. Brandos atestatas NEIŠDUODAMAS,  išduodamas mokslo pasiekimų pažymėjimas.

5. Mokiniui, turinčiam kito pasirinkto dalyko neigiamą metinį įvertinimą, egzamino laikyti NELEIDŽIAMA. Mokiniui skiriami (arba neskiriami) papildomi darbai. Atsiskaičius už papildomus darbus ir gavus teigiamą įvertinimą, brandos atestatas išduodamas.

6. Mokiniui, neišlaikiusiam lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino, leidžiama perlaikyti mokyklinį egzaminą pakartotinėje sesijoje 2018 m. liepos 9 d. Kitus neišlaikytus egzaminus perlaikyti galima tik kitais metais.