ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Praneškite apie korupciją

Nuorodos

 

Įrašai

Gimnazijos dienos koncertas „...yra pasauly tik jaunystė, saulė ir namai...“

Gegužės 2 d. vakare vyko gimnazijos dienos koncertas „...yra pasauly tik jaunystė, saulė ir namai...“. Mokiniai, mokytojai, darbuotojai, gimnazistų tėveliai, gimnazijos bičiuliai buvo pakviesti pasidžiaugti tuo, kas šiais metais mums sekėsi geriausiai.

Gimnazijos bendruomenės šventėje dalyvavo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja Elona Pečiukaitienė, merės padėjėja Janina Greiciūnaitė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kralikevičienė, laikinai atliekanti Širvintų švietimo centro direktoriaus funkcijas Joalita Mackonienė, Širvintų pradinės mokyklos direktorė Irena Sližauskienė, direktoriaus pavaduotoja Danutė Zinkevičienė, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktorė Daiva Klimienė, jos pavaduotoja Rita Suchockienė, Gelvonų gimnazijos direktorė Ona Valančienė. Į gimnazijos dienos šventę atvyko Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys, finansų, investicijų ir ūkio reikalų komiteto pirmininkas Darius Valkauskas, Širvintų kultūros centro direktorė Rytė Bareckaitė, l. e. Širvintų sporto centro direktorės pareigas Alina Zapolskienė, gimnazijos tarybos pirmininkas Jonas Jočys. Šventėje dalyvavo ir gimnazijoje dirbę mokytojai senjorai - Levutė Vitienė, Pranutė Antanaitienė, Stasė Rulevičienė, Aldona Ragelskienė, Nikodemas Kisielius. Pakvietėme ir MTC projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“, kuriame gimnazija startuoja nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos, dalyvę, būsimą gimnazijos istorijos mokytoją, Inetą Stanevičiūtę.

Gimnazijos bendruomenei ir svečiams pristatyti šių mokslo metų neformaliojo švietimo, susijusio su meniniu ugdymu, rezultatai. Gimnazijos dienos meninės dalies organizatoriai parengė labai įvairiapusę ir nuotaikingą programą. Šventę pradėjome Lietuvos himno giedojimu. Programoje solo violančele griežė Lukas Cikanavičius, kanklėmis skambino Eglė Pociūtė. Vakaro dalyviai klausėsi Ligitos Varaneckienės vadovaujamo dainuojamosios poezijos teatro kompozicijos „Taip kalba man Lietuva“ (Justinas Blažys, Norvilė Iljeitytė, Paulė Vinčaitė, Miglė Žiedavainytė). Beveik visi Ic klasės mokiniai dainavo sutartinę, Justino Blažio lūpose nuskambėjo liaudies daina (etnografinio ansamblio vadovė - Gražina Gudonienė). Matėme  sceną pagal U. Kaunaitės romano „Laiškai Elzei“ fragmentą (Norvilė Iljeitytė, Augustinas Šimkaitis). Nuotaikingai, emocingai scenoje „siautė“ pramoginių šokių grupės dalyviai (vadovė – Odeta Žinienė). Skambėjo gitaros ir daina (Gabija Bartašiūtė, Norvilė Iljeitytė, Ingrida Milaševaitė, Eglė Radzevičiūtė, Deimantė Stankevičiūtė - vadovas Arvydas Golcas). Labai smagu, kad gimnazijos scenoje muzikavo Širvintų kultūros centro grupė „Name goes here“ (Justinas Blažys, Jomantas Grickevičius, Liveta Grinytė, Norvilė Iljeitytė, Audronė Markūnaitė, Lukas Vyšniauskas, Deimantė Stankevičiūtė; vadovai – Agnė ir Gediminas Svilai). Vieną iš kūrinių net teko kartoti, publikai prašant!

Gimnazijos laikraščio „ATOdangos“ redaktorė Ieva Jankauskaitė drauge su bendraminčiais išleido devynioliktąjį laikraščio numerį (Jaunųjų žurnalistų klubo vadovė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Edita Rutkauskienė;  kompiuterinės grafikos - leidybos būrelio vadovė - IT vyr. mokytoja Lina Janickaitė).

Gimnazijos administracijos ir metodinės tarybos iniciatyva ir šiais metais vyko Metų Mokytojo ir Metų Mokinio  rinkimai. Balsavo gimnazijos bendruomenės nariai. Metų Mokytojo nominaciją laimėjo chemijos mokytoja metodininkė Loreta Skardžiuvienė. Metų Mokinės titulą pelnė Deimantė Stankevičiūtė (IIIa). Nominantėms Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė įteikė stilingas atminimo dovanas. Gimnazijos administracijos iniciatyva Metų Mokinei ir Metų Mokytojai įteikta po 100 eurų (mecenatas – UAB “Foto spektras”). Deimantę, jos mamą,  mokytoją Loretą sveikino artimieji, kolegos, klasės draugai, gimnazijos vadovai.  Metų Mokinė ir Metų Mokytoja sakė padėkos kalbas.

Koncerto metu gimnazijos direktoriaus padėkomis buvo apdovanoti šių mokslo metų mokslo pirmūnai, puikiai pamokas lankę ir didžiausią asmeninę pažangą pasiekę, gimnazijos vardą sporto srityje garsinę gimnazistai, kūrybingiausi mokytojai ir darbuotojai.

L. e. Širvintų sporto centro direktoriaus pareigas Alina Zapolskienė pasveikino sportininkus, kurie šiais metais baigia neformaliojo ugdymo programą šioje įstaigoje.

Sveikinimo žodį gimnazijos bendruomenei tarė Širvintų rajono savivaldybės narys Darius Valkauskas.

Šventinė nuotaika nedingo ir arbatos/kavos gėrimo metu. Didžiuojuosi žmonėmis, kurie mato prasmę saugoti ir puoselėti gimnazijos tradicijas. Reginio scenarijų kūrė ir drauge su jaunaisiais atlikėjais scenos jauduliu dalinosi mokytoja Edita Rutkauskienė. Apie viską iki smulkmenų pagalvojo šventės koordinatorė – direktoriaus pavaduotojos ugdymui Margarita Vaičelytė ir Lina Janickaitė. Renginį vedė abiturientai Rokas Štikanas ir Brigita Sližauskaitė. Renginio fotografė – Gintarė Murauskaitė. Ji – taip pat abiturientė. Tai paskutinis kartas, kai Gintarė džiugina gimnazijos bendruomenę savo puikiomis nuotraukomis ir gebėjimu bendrauti, bendradarbiauti.

Šventė baigėsi, tačiau pats atsakingiausias mokslo metų laikas gimnazijoje dar tik prasideda. Brandos egzaminai ir antrokų pasiekimų patikrinimas jau čia pat. Sėkmės mokiniams ir jų mokytojams!

Audronė Buzienė

Renginio nuotraukos